Сайттан издөө
Сайттан издөө
Кыргыз Республикасынын Президенти

Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөр киргизилди

Кыргыз Республикасынын Президенти Алмазбек Атамбаев «Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына («Кыргыз Республикасындагы табигый монополиялар жөнүндө», «Атаандаштык жөнүндө» мыйзамдарга) өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына кол койду.

Мыйзам Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши тарабынан 2016-жылдын 16-июнунда кабыл алынган.

Мыйзам «Кыргыз Республикасындагы табигый монополиялар жөнүндө» 2011-жылдын 8-августундагы №149- Мыйзамга түзөтүүлөрдү киргизет. Ага ылайык табигый монополия субъектилеринин ишмердигин баалык (тарифтик) жөнгө салуунун рентабелдүүлүктүн чектелген деңгээли деген түрү алынып салынат. Ошондой эле Монополияга каршы органды өнүктүрүү жана материалдык камсыз кылуу фондун түзүү жана пайдалануу тартиби Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан аныкталары белгиленген (аракеттеги Мыйзам боюнча бул Фондду пайдалануу тартибин монополияга каршы орган өзү аныктачу).

«Атаандаштык жөнүндө» 2011-жылдын 22-июлундагы №116- Мыйзамга киргизилген өзгөртүүлөргө ылайык чарба субъектисинин үлүшү монополияга каршы орган белгилеген үстөмдүк кылуунун чектелген көлөмүнөн жогору болгондо чарба субъектисинин (финансылык уюмдан башкасы) рыноктогу абалы үстөмдүк кылуучу деп тааныла тургандыгы жөнүндө ченем алынып салынат. 

Мыйзам, анын 2014-жылдын 29-майындагы Кыргыз Республикасынын Евразия экономикалык бирлигине кошулгандыгы жөнүндө Келишим күчүнө кирген күндөн тартып 18 ай өткөндөн кийин күчүнө кирүүчү айрым нормаларынан башкасы, расмий жарыяланган күндөн тартып 10 күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

2016-жыл 18-июль