Сайттан издөө
Сайттан издөө
Кыргыз Республикасынын Президенти

Байланыш телефондору

Кыргыз Республикасынын Президентинин Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешиндеги Ыйгарым укуктуу өкүлү: 63 91 30

Кыргыз Республикасынын Коргоо кеңешинин катчылыгы: 66 08 25

Тышкы саясат бөлүмү: 63 87 21; 63 91 21

Мамлекеттик башкаруу саясаты жана уюштуруу-инспектордук иш бөлүмү: 63 85 80

Укуктук жактан камсыз кылуу бөлүмү: 63 91 28

Соттук реформа жана мыйзамдуулук бөлүмү: 63 91 23; 63 90 44

Стратегиялык өнүктүрүү, экономика жана финансы саясаты бөлүмү: 63 91 15

Жарандык өнүктүрүү, диний жана этностук саясат бөлүмү: 63 86 87

Жарандардын кайрылуулары менен иштөө боюнча бөлүмү: 62 50 28

Маалыматтык саясат бөлүмү: 63 90 51

Канцелярия: 63 88 86; 63 86 72

Мамлекеттик сыйлыктар боюнча Комиссия: 96 21 43; 96 21 47; 96 21 46; 96 21 44.

Жарандык маселелери боюнча Комиссия: 66 01 53

Ырайым кылуу маселелер боюнча Комиссия: 62 31 27

Тарых илимин өнүктүрүү боюнча Комиссия: 63 86 87

Соттук реформа боюнча кеңеш: 63 91 23

Билим берүүнү өнүктүрүү маселелери боюнча Коомдук эксперттик кеңеш: 63 91 81

Этностор аралык, конфессиялар аралык өнүктүрүү маселелери боюнча Коомдук эксперттик кеңеш: 63 86 87