Сайттан издөө
Сайттан издөө
Кыргыз Республикасынын Президенти

Тарых илимин өнүктүрүү боюнча Комиссия


Тарых илимин өнүктүрүү боюнча Комиссия жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу тарых илимин өнүктүрүү боюнча Комиссия Кыргыз Республикасынын Президентинин 2012-жылдын 27-январындагы "Кыргызстан элинин тарыхый жана маданий мурастарын окуп-үйрөнүүнү тереңдетүү жана жарандык атуулдукту калыптандыруу боюнча чаралар жөнүндө" Жарлыгын жүзөгө ашыруу максатында түзүлгөн.

Комиссия өз ишмердигинде Кыргыз Республикасынын Конституциясын жана мыйзамдарын, Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларын жана ушул Жобону жетекчиликке алат.

Комиссия өз ишмердигин Жогорку Кеңештин Аппараты, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппараты, министрликтер, мамлекеттик комитеттер, администрациялык ведомстволор, башка мамлекеттик органдар жана жарандык коомдун уюмдары менен өз ара тыгыз аракеттенет.

Комиссиянын милдеттери

Комиссиянын негизги милдеттери болуп төмөнкүлөр саналат:

1) тарых илимин өнүктүрүүнүн Мамлекеттик концепциясын иштеп чыгуу жана жүзөгө ашырууга мониторинг жүргүзүү;

2) ишенимдүү тарыхый булактардын базасынын негизинде Кыргызстандын тарыхын терең жана ар тараптан изилдөө үчүн шарттарды түзүү;

3) Кыргызстандын тарыхы боюнча окуу китептерин экспертизалоо жана баа берүү, тийиштүү корутундуларды жана сунуштарды иштеп чыгуу;

4) финансылоо үчүн Кыргыз Республикасынын тарыхый жана маданий мурастарын үйрөнүү боюнча артыкчылыктуу программаларды жана долбоорлорду аныктоо;

5) Кыргыз Республикасынын тарыхынын актуалдуу маселелерин жана Кыргызстан элинин маданий мурастарын талкуулоо үчүн эл аралык, республикалык, региондук конференцияларды, симпозиумдарды жана башка иш-чараларды өткөрүү;

6) тарыхый жана маданий мурастарды изилдөөнүн натыйжаларын кеңири жайылтуу, анын ичинде жалпыга маалымдоо каражаттары аркылуу жайылтуу;

7) эл аралык уюмдар жана башка мамлекеттердин коомдук уюмдары менен тарыхый жана маданий мурастарды иликтөө жагында байланышуу жана кызматташуу.

Комиссиянын ыйгарым укуктары

Комиссия ага жүктөлгөн милдеттерди жүргүзүү үчүн төмөнкүлөргө укуктуу:

1) мамлекеттик органдардан, жарандык коомдун уюмдарынан өзүнүн иши үчүн зарыл болгон материалдарды белгиленген тартипте суратууга жана алууга;

2) Кыргызстан элинин тарыхый жана маданий мурастарын кеңири жайылтуу максатында долбоорлорду иштеп чыгууга, талдоо жүргүзүүгө жана сунуштарды иштеп чыгууга;

3) Кыргызстан элинин тарыхынын актуалдуу маселелерин, тарыхый жана маданий мурастарын кеңири жайылтуу максатында конференцияларды, симпозиумдарды жана башка иш-чараларды уюштурууга.

Комиссия тарабынан жактырылган долбоорлорду финансылоо Кыргыз Республикасынын бюджетинен жана мыйзам менен тыюу салынбаган башка булактардан, анын ичинде Кыргыз Республикасынын Президенти уюштурган фонддун каражаттарынын эсебинен жүргүзүлөт.

Тарых илимин өнүктүрүү боюнча Комиссия жөнүндө Жободон